Aktuální webové stránky:

www.jiridvorsky.cz


Malba a kresba
Retuš a úprava fotografií
Vektorová grafika
3d grafika a vizualizace
DTP a předtisková příprava
 

 

Painting and drawing
Retouching
and
photo editing
Vector Graphics
3D graphics
and visualization

DTP and prepress