*1973


Grafikou se žívím od svých 19-ti let. Nejprve jako návrhář textilního potisku
v atelieru společnosti Tiba a.s., posléze jsem v tomto oboru
pokračoval několik dalších let na volné noze.
Od roku 2001 jsem pracoval v reklamní agentuře Pecock a.s. jako počítačový grafik.

Od roku 2010 tamtéž jako externí spolupracovník.


Graphics is my profession since I was 19 years. At first I worked as a designer
of textile printing
in the designer's studio Tiba, then I
worked in this
specialisation
for several years freelancing.
Since 2001 I worked for an advertising agency Pecock as a computer graphic.

Since 2010, as an external collaborator.

____________________

Čím se zabývám:

Digitální malba a kresba

Tradiční malba a kresba

Retuš a úprava fotografií

Ilustrace

Vektorová grafika

3d grafika a vizualizace

DTP a předtisková příprava

____________________

What I do:

Digital painting and drawing

Traditional painting and drawing

Retouching and
photo editing

Illustration

Vector Graphics

3D graphics and visualization

DTP and prepress

____________________

Software:

Photoshop

Illustrator

InDesign 

Corel Painter

QuarkXPress

3ds Max

____________________